Regulamin

NIGHTSKATING Kraków • nocne przejazdy na rolkach w Krakowie

Regulamin NIGHTSKATING Kraków

 

1. W przejeździe ulicami miasta biorą udział wyłącznie osoby poruszające się na łyżworolkach lub wrotkach
(dopuszczenie do udziału innych pojazdów tylko za zgodą organizatora).
2. Warunkiem uczestniczenia we wspólnej jeździe jest umiejętność sprawnego poruszania się na rolkach,
hamowania oraz skręcania, tak, aby przejazd mógł odbywać się zwartą grupą. Uczestnicy niespełniający
powyższego warunku zostaną poproszeni o zejście z trasy przez przedstawiciela organizatora.
3. Osoby chcące zakończyć udział w przejeździe powinny natychmiast zejść z trasy.
4. Organizator zdecydowanie zaleca używanie podczas jazdy kompletu ochraniaczy oraz kasku, jak również
elementów odblaskowych i świetlnych. Dla uczestników w wieku do lat 18 noszenie kasku jest obowiązkowe.
5. Udział w imprezie osób poniżej 18 roku życia jest możliwy tylko pod nadzorem opiekuna.
6. Organizator zapewnia obecność służby porządkowej wyróżniającej się oznaczoną odzieżą oraz zapewnia zabezpieczenie medyczne.
7. Podczas przejazdu należy trzymać się prawej strony jezdni, by w razie potrzeby umożliwić przejazd.
służbom ratunkowym lub porządkowym.
8. Osoby biorą udział w przejeździe na własną odpowiedzialność i zobowiązują się do zachowania w sposób niezagrażający innym uczestnikom przejazdu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za wypadki oraz szkody spowodowane przez uczestników imprezy.
9. Uczestnikom przejazdu zabrania się wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i tym podobnych.
10. Zabrania się udziału w przejeździe osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych.
11. Zabrania się posiadania, spożywania i sprzedaży podczas przejazdu napojów alkoholowych, środków odurzających lub psychotropowych.
12. Zabrania się palenia tytoniu oraz innych substancji odurzających.
13. Zabrania się sprzedawania, reklamowania, akwizycji i przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody organizatora.
14. Uczestnicy przejazdu zobowiązani są do ścisłego wykonywania poleceń organizatora, policji oraz służb porządkowych i ratowniczych.
15. W trakcie całego przejazdu obowiązuje zasada „lewa wolna” w ramach której wymagane jest aby lewa część drogi była zawsze dostępna dla służb medycznych, porządkowych, oraz NS Teamu.
16. Osoby które będą nadmiernie eksponować swoje umiejętności, strasząc innych uczestników poprzez ich szybkie wymijanie bądź gwałtowne hamowanie są realnym niebezpieczeństwem i mogą zostać poproszone o zaprzestanie, a w przypadku braku reakcji o opuszczenie przejazdu.
17. Osoby stwarzające zagrożenie dla innych uczestników, nieprzestrzegające postanowień niniejszego regulaminu lub niestosujące się do poleceń zespołu zabezpieczającego przejazd mogą zostać wykluczone z udziału w imprezie lub przekazane policji.
18. Organizator nie musi podawać przyczyny odmowy wstępu lub usunięcia z przejazdu danej osoby.
19. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia trasy lub odwołania przejazdu ze względu na czynniki zewnętrzne, m.in. niesprzyjające warunki atmosferyczne.
20. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym regulaminem, ostateczną decyzję podejmuje organizator lub przedstawiciel organizatora.
21. Zdjęcia z wizerunkami uczestników mogą być publikowane na stronie internetowej organizatora oraz we wszystkich materiałach promujących imprezę. Udział w imprezie jest jednoznaczny z zezwoleniem na ich publikację.
22. Udział w imprezie jest bezpłatny.
23. Udział w przejeździe stanowi jednocześnie akceptację niniejszego regulaminu . Regulamin jest dostępny u organizatora oraz na stronie internetowej organizatora.

DOŁĄCZ DO NS TEAM

Chcesz być częścią NIGHTSKATING Kraków?

Szukamy osób, które :

  • kochają rolki/wrotki,
  • uwielbiają poznawać nowe osoby,
  • dobrze poruszają się na rolkach,
  • potrafią jechać ze średnią prędkościa około 15 km/h,
  • potrafią zahamować na zawołanie 🙂

Jakie będą Twoje zadania?

  • pomoc w zabezpieczeniu przejazdu – obstawianie skrzyżowań,
  • pomoc uczestnikom.

E-Mail

kontakt@nightskating-krakow.pl

12 + 9 =